0
คุยกับแม่บ้านแล้วก็บอกให้เขารู้ดีว่าคุณจะชอบโต๊ะใกล้ชิดในตอนค่ำ ขอบคุณมากเขาสำหรับการฟังคุณและก็ให้ทิปสำหรับเวลาของเขา การค้นหาห้องอาหาร "ช้าๆ" เมื่อเดินทาง สถานประกอบการพวกนี้รวมการรับประทานอาหารกับความมุ่งมั่นที่จะปลูกอาหารที่ปลูกภายในท้องถิ่น

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments