Kindie - Phần mềm quản lý trường mầm non chuyên nghiệp

http://kindieio2.raidersfanteamshop.com/child-development-speech-and-language-how-in-order-to-assist-your-child-develop

Kindie là hệ thống phần mềm hỗ trợ trực tuyến công việc quản lý, tổng hợp và báo cáo hàng ngày của nhà trường; cung cấp công cụ kết nối giữa ban giám hiệu – giáo viên – phụ huynh trên điện thoại, đồng thời là mạng